Toimenpide

Kiltatoiminta

mitä

Osana Action!-projektia WIFT Finland järjestää jäsentensä toiveiden mukaisesti kiltatoimintaa, jonka puitteissa järjestetään säännöllisiä koulutuksia ja tapaamisia. Killat ovat kullekin alalle ominaisia epämuodollisia ryhmiä, joissa kehitetään ja kehitytään tälle ryhmälle ominaisella tavalla, osallistujien omaa ammattitaitoa kehittäen. Alustavien tutkimusten perusteella on todettu, etteivät naiset työllisty tietyissä elokuva-alan ammattikunnissa osaamisestaan ja tutkinnostaan huolimatta. Vain naisille suunnattu kiltatoiminta tukee suoraan naisten työllistymistä ja ammatillista kehitystä.


Kiltatoiminta on konkreettinen uusi aloite, joka murtaa epätasa-arvoisia käytäntöjä. Audiovisuaaliset teokset tuotetaan ryhmätyönä siten, että ns. taiteelliset vastuuhenkilöt (ohjaajat, kuvaajat, äänisuunnittelijat, lavastajat, tuottajat jne.) kokoavat yhteen osa-alueensa ryhmän, usein tutuista kollegoistaan. Näissä freelancepohjaisissa työsuhteissa työllistyminen perustuu paljolti verkostoitumiseen, eivätkä tehtävät ole julkisesti haussa. Ryhmänmuodostuksessa on vain vähän diversiteettiä, sama ryhmä tekee elokuvia ja täydentyy aina itsensä kaltaiseksi. Homogeeniseen, usein
miehistä koostuvaan ryhmään on hankala päästä sisään, rekrytointi ei siis tapahdu parhaan osaamisen perusteella. Naisilta myös edellytetään enemmän näyttöä, ja työpaineet ovat kovemmat. Siksi useat kuvaajiksi tai äänisuunnittelijoiksi kouluttautuneista naisista päätyvät työskentelemään koulutustaan vastaamattomissa, avustavissa tai alan muissa tehtävissä. Työllistymisessä on siis nähtävissä selkeä vinoutuma, johon on syytä puuttua. Action!-projektin ja kiltatoiminnan konkreettisena tavoitteena on vaikuttaa ruohonjuuritasolla siihen, että naiset otetaan rekrytoinnissa tekijöinä ja ammattilaisina tasavertaisesti huomioon.

kenelle

Kiltatoimintaan osallistuu kolmen vuoden aikana arviolta 120 alalla ammattilaisena toimivaa naista, ja kiltatoiminta työllistää asiantuntijoina arviolta 15 henkeä, niin naisia kuin miehiä.