ELO FSF - Logo (vertical) + Name (horizontal) srgb white.png

Toimenpide

Unconscious bias -koulutus 

MITÄ:
Unconscious bias tarkoittaa tiedostamattomia näkemyksiä ja ennakkoluuloja jotakin asiaa tai ryhmää kohtaan. Usein automaattinen ajattelu ohjaa havaintoja, asenteita, käyttäytymistä ja, mikä hankalinta, toimintaa ja päätöksentekoa. Ajattelun vinoumia on mahdollista purkaa koulutuksen kautta.

Aiheesta järjestetään seminaareja ja kursseja, joissa kartoitetaan käytännön työssä ilmeneviä sukupuolirooleihin liittyviä ongelmakohtia ja pohditaan vaihtoehtoisia toimintamalleja. Näissä kartoitetaan ja puretaan ennakkoasenteita liittyen muun muassa elokuva-alan työntekijöiden rekrytoinnin sukupuolittuneisuuteen. Koulutuksen tähtäimenä on sertifikaatin luominen.

KENELLE:
kaikille avoimet seminaarit, audiovisuaalisen alan rahoittajat, levittäjät, tuotantoyhtiö sekä muut yritykset ja toimijat, tuottajat, opettajat, elokuvakriitikot