ELO FSF - Logo (vertical) + Name (horizontal) srgb white.png

Toimenpide

Tilastoinnin ja tiedonkeruun kehittäminen

MITÄ:
Audiovisuaalisen alan tulevaisuuden toimenpiteisiin vaikuttavat keskeisesti alan systemaattinen tiedonkeruu. Tiedonkeruulla on tärkeä rooli myös muutosten seurannassa ja käytäntöön panossa. Lisäksi tutkimuksen tekeminen ja tilastointikäytäntöjen yhdenmukaistaminen mahdollistavat pitkäjänteisen seurannan. Action!-projektin tutkija käy läpi olemassa olevat audiovisuaalisen alan tilastoinnin tietolähteet ja -tarpeet ja tekee suosituksen systemaattisen tutkimuksen ja tilastoinnin aloittamiseksi. Tutkija tekee hankkeen keston ajan vuosittaista seurantaa, tilastointia ja raportointia ja tuottaa vuosittaisen tasa-arvoraportin.