Toimenpide

Mentorointi

MItä

Mentorointi on aktiivinen, osallistava ja käytännönläheinen toimintapa. Se vahvistaa osaamisen tunnistamista sekä tavoitteiden ja mahdollisuuksien hahmottamista ja konkretisointia. Mentoroinnissa hyvät käytännöt tulevat jaetuksi luontevasti ja vuorovaikutteisesti. WIFT Finlandin hankehautomo- ja mentorointitoiminnan kokemuksia hyödyntäen muodostetaan säännöllisesti uusia mentori-aktori-pareja. Action!-projektin mentorointitoimenpiteen puitteissa tavoitellaan pitkäjänteisempää ja usein toistuvaa toimintaa ja mentori-aktoriparien määrän kasvattamista entisestään.

Mentoreille ja aktoreille kirjoitetaan ohjeistus, toiminnan edistymistä seurataan osallistujia haastattelemalla ja oppimis- ja prosessipäiväkirjoja käyttäen. Ohjelmaan sisällytetään ammattimaisten uramentoreiden luentoja, johtamiskoulutusta sekä mahdollisuus yleiseen sparraustoimintaan.

kenelle

Kaikki audiovisuaalisen alan ammattilaiset. Mentorit ja aktorit edustavat samaa ammattiryhmää, he ovat esim. ohjaajia, leikkaajia, kuvaajia, animaattoreita, käsikirjoittajia, äänisuunnittelijoita, tuottajia jne. Mentori-aktoripareja on yhteensä 15 kpl kolmen vuoden aikana.