ELO FSF - Logo (vertical) + Name (horizontal) srgb white.png

Toimenpide

Tuotannollinen hankehautomo 

MITÄ:
Hankehautomoon valitaan yhteensä viisi tuottaja-käsikirjoittajaparia, joilla on valmisteilla jokin elokuva-, dokumentti- tai televisiosarjahanke. Hankehautomossa kehittäminen kohdistuu sekä käsikirjoitukseen että hankkeen tuotannollisiin osa-alueisiin. Huomiota kiinnitetään myös tekijöiden ja tuottajien ammatti-identiteetin vahvistamiseen. Teosten kehittelyvaihetta tuetaan yhteisellä työskentelyllä, johon kuuluu valmennusta, koulutusta, mentorointia, verkostoitumista sekä palautetta. Hankehautomo luo puitteet, joiden avulla vahvistetaan valittujen teosten todennäköisyyttä tulla rahoitetuksi ja tuotetuksi. 

KENELLE:
Uran alussa oleville naispuolisille audiovisuaalisen alan käsikirjoittajille ja tuottajille